Marketing je proces zaměřený na uspokojení potřeb zákazníka, za pomoci různých nástrojů, postupů a forem.

Poskytujeme služby i klasického marketingu - marketingové strategie a plány, dlouhodobý marketing, mystery shoping, akviziční činnost, průzkumy trhu, tištěné propagační materiály, grafické manuály a práce

Marketing je proces zaměřený na uspokojení potřeb zákazníka, za pomoci různých nástrojů a postupů.
Interní marketing – jeho cílem je, aby zaměstnanci úspěšně a efektivně spolupracovali se zákazníky.
Externí marketing – je zaměřený na všechny mimo firmu – stávající i potencionální zákazníky.

Doporučujeme našich zákazníkům, alespoň částečné využívání internetu /online marketing/, bez kterého nelze v současné době reálně podnikat a udržet se dlouhodobě na trhu, ale zajišťujeme i marketingové služby bez internetu.

Nabízíme
• Definování a zavedení marketingových nástrojů a postupů, nutných pro Vaše podnikání
• Optimalizaci, změny či rozšíření Vašich stávajících marketingových postupů
• Návrh marketingových plánů a strategií
• Komplexní řešení marketingových kampaní a procesů
• Realizace a vyhodnocení marketingových kampaní

Součástí marketingových služeb jsou i např. tyto aktivity:

• Péče o zákazníky
• Akvizice
On-line marketing
• Webové prezentace - RSJoomla! nebo individuální SW řešení
• Grafické návrhy, zpracování a grafické manuály
• Propagační a reklamní materiály a předměty
• Katalogy a letáky – tištěné i elektronické verze

Naše činnost vždy směřuje k zefektivnění práce, udržení stávajících a získání nových zákazníků a trhů => udržení a rozšíření Vašeho podílu na trhu & efektivita a prosperita Vašeho podnikání.

Management

Online marketing

ZPĚT na nabídku SLUŽBY

Kdo Jsem - patička

Univerzální odborník s dlouholetou praxí v obchodní činnosti, marketingu a managementu, napříč různými obory. Neumím vše, proto spolupracuji s dalšími kolegy a experty. Používám tradiční marketingové (nejen) postupy, společně s nástrojem 21.století – internetem a digitální technikou. Spojuji praxi s teorií a vždy hledám to nejlepší individuální řešení.

Kontakt

+ 420 608 844 006

info@zlatko.cz

www.zlatko.cz