STRÁNKY JSOU MOMENTÁLNĚ V ÚDRŽBĚ
Aktualizujeme pro Vás obsah a na podzim 2018 připravujeme novinku
Workshopy a přednášky pro Váš osobní a osobnostní rozvoj

Zařadit všechny firmy a jejich lidi do předem daných a definovaných škatulek není možné. Jak každý člověk je osobnost a originál, tak i každá firma a podnikání je osobité a originální. Tyto jednotlivá specifika a originality plně respektujeme a vždy nabízíme individuální řešení na míru.

Nejvhodnější postup nebo způsob, který Vás dovede k cíli je ten, který jste ochotni a schopni přijmout, ztotožnit se a žít s ním.

Stává se, že podnikatel, manažer, prostě člověk, má na danou situaci zkreslený, resp. nereálný pohled. Říkává se tomu „podnikatelská slepota“.
Je to samozřejmá situace vzhledem k dění okolo nás, k raketovému vývoji v informačních technologiích, globalizaci trhu a jeho neustálým změnám. Není v silách jedince veškerý tento vývoj a dění stále sledovat, analyzovat a pravidelně zavádět změny a inovace do svého podnikání.
Od toho jsme tady my, abychom Vám pomohli se orientovat, pojmenovat problém a najít nejvhodnější řešení.

Každé řešení, každá změna je cestou ke zlepšení Vašeho podnikání. Jestli změna či řešení bude mírné nebo kategorické, nepopulární a třeba pro někoho bolestivé, musí být vždy takové, se kterým budete ztotožněn a budete s ním plně souhlasit.

My jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli najít tu správnou cestu a řešení, a pomohli Vám se na ní udržet a dospět k cíli. Nejsme tu od toho, abychom vše zařídili za Vás.

Jediný způsob zlepšení či zefektivnění Vašeho podnikání je ten, že budete souhlasit s navrhovanými změnami a přijmete a pochopíte fakt, že jedině Vy sám musíte udělat ten první rozhodující krok, že Vy jste ten nejdůležitější článek, který může vše napravit a změnit.

 

ZPĚT na Společná cesta ke zlepšení podnikání

Management

Marketing

ZPĚT na nabídku SLUŽBY

Kdo jsem

Žiji tady a teď. V přítomném okamžiku, který mi přináší Bohatství, Radost, Štěstí, Úspěch, Peníze. Každý můžeme mít, co si přejeme, co chceme. Stačí udělat hlavní věc: Začít žít tady a teď. V přítomném okamžiku. Nežít v minulosti „Co kdyby…“, ani v budoucnosti „Až budu …“.
Nabízím Vám pomoc a podporu, aby jste se to naučili, jako já.

Kontakt

+420 608 844 006

zlatko@zlatko.cz

www.zlatko.cz