Management je proces systematického plánování, rozhodování, vedení lidí a kontroly, směřující k dosažení cílů. Je to umění řídit, působit na pracovníky, zákazníky a ovládat jejich činnosti.
Má 5 základních funkcí: obchodní, ekonomickou, technickou, personální a výrobní.

Provádíme takové kroky a činnosti, které směřují ke změně zvyků a stereotypů v pracovních postupech, ale také v jednání i myšlení pracovníků, nebo k zavedení nových postupů tak, aby tyto změny vždy směřovaly ke zlepšení chodu podnikání, zvýšení efektivnosti a podílu na trhu.

Směřujeme vždy ke zlepšení chodu podnikání a lepší prosperitě firmy.

Nabízíme především:

Optimalizace a restrukturalizace procesů nebo postupů firmy, změny zvyků a stereotypů

Konzultace a poradenství nejen pro Vaše strategická rozhodnutí a plánování

Krizový managment

Delegování externích specialistů, odborníků nebo manažerů pro jednotlivé procesy, projekty nebo programy

Outsourcing  - převzetí a provoz vybraných procesů nebo činností

       Přečtěte si, jakou společnou cestou se vydáme

Management (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní; též Dispozitivní faktor) je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládání její činnosti. Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků. Management je proces systematického plánování, rozhodování, vedení lidí a kontroly, směřuje k dosažení cílů. Dále lze management chápat jako vědní obor, který využívá matematiku, statistiku, sociologii, psychologii, ale není to pouze věda. Je to i umění. Manažer musí zapojovat instinkty, intuici, vědět kdy zariskovat. Management má 5 funkcí: obchodní, ekonomickou, technickou, personální a výrobní.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Management


Každý zákazník je individuální s jinou potřebou a nároky, které vždy respektujeme.
Všechny naše kroky směřujeme k dosažení společného cíle -> zefektivnění práce, udržení a získání zákazníků, udržení a rozšíření Vašeho podílu na trhu, řešení marketingových kampaní a procesů.

Marketing

Online marketing

ZPĚT na nabídku SLUŽBY

Kdo Jsem - patička

Univerzální odborník s dlouholetou praxí v obchodní činnosti, marketingu a managementu, napříč různými obory. Neumím vše, proto spolupracuji s dalšími kolegy a experty. Používám tradiční marketingové (nejen) postupy, společně s nástrojem 21.století – internetem a digitální technikou. Spojuji praxi s teorií a vždy hledám to nejlepší individuální řešení.

Kontakt

+ 420 608 844 006

info@zlatko.cz

www.zlatko.cz